Apie mus

Viešoji įstaiga „Psichikos sveikatos institutas“ – įsteigta 2013 m. tikslu stiprinti visuomenės ir individo psichinę ir psichologinę sveikatą, organizuoti visuomenei naudingus ir aktualius seminarus, vykdyti įvairių priklausomybių prevenciją, rengti mokamąsias programas, metodines priemones psichiatrijos, psichoterapijos ir psichologijos srityse.

Viešosios įstaigos „Psichikos sveikatos institutas” veiklos sritys:

  • Tarptautinių mokslinių – praktinių konferencijų organizavimas / koordinavimas;
  • Visuomenės ir individo visapusiškas psichinės sveikatos stiprinimas; 
  • Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, valdžios institucijomis ir mokslo įstaigomis skatinant viešas diskusijas, aktualiais psichikos sveikatos klausimais;
  • Psichiatrijos, psichoterapijos ir psichologijos sritims skirtų renginių organizavimas / koordinavimas;
  • Psichinės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymų rengimas / vykdymas.